Parkovanie je na parkovisku umiestnenom na prístupovej ceste ku hradu od obce Čachtice - bude vyhradené pre účastníkov turnaja.