Anglická lukostrelecká jednotka

Ponúkame Vám ukážku výcviku anglickej lukostreleckej jednotky z polovice 14. storočia, kedy bola lukostreľba v najväčšom rozkvete. Uvidíte rôzne bojové formácie, streľbu na klasické i netradičné terče (malé terče, streľba na veľkú vzdialenosť, streľba za behu, vystreľovanie terčov z ruky, streľba na jablko...). Streľba je možná na kruhové terčovnice alebo na figuríny v životnej veľkosti. Ukážka môže byť sprevádzaná hudbou, ktorá dotvára atmosféru.

Dĺžka vystúpenia je cca 20 – 25min. Nutný priestor približne 10x30m. V prípade potreby si zabezpečíme priestor v smere sreľby (za terčovnicami) špeciálnou sieťou určenou na zachytávanie šípov. Zvuková aparatúra súčasťou, príp. vítaná.

Exhibičný lukostrelecký turnaj

Ponúkame hranú rekonštrukciu stredovekého lukostreleckého turnaja. Tí najlepší lukostrelci vybraní šľachtou, pod vlajkou svojho šľachtica, predvedú pred Vašimi zrakmi svoju zručnosť a pokúsia sa získať titul “Strelec šampión“.

Strelci súťažia v niekoľkých disciplínach, ktoré vychádzajú z historických podkladov (streľba na terč, streľba na salámy, streľba na tyč, streľba na vtáka, streľba na 50 yardov, ...).

Turnaj je sprevádzaný dobovou hudbou. Celý priebeh turnaja je moderovaný heroldom.

Turnaj môže byť doplnený baviacou sa šľachtou i prostým ľudom či sprievodným programom (kaukliari, tanec, šerm, hudba...) Podmienky je nutné dohodnúť vopred.

Dĺžka vystúpenia je 45min a viac (záleží od Vašich požiadaviek a od toho, či máte záujem aj o sprievodný program). Nutný priestor približne 15x30m. V prípade potreby si zabezpečíme priestor v smere streľby (za terčovnicami) špeciálnou kevlarovou sieťou určenou na zachytávanie šípov. Zvuková aparatúra súčasťou, príp. vítaná.

Lukostrelecký turnaj

Usporiadame pre Vás, Vašich priateľov alebo pre návštevníkov Vášho podujatia stredoveký lukostrelecký turnaj do ktorého sa môžete sami zapojiť a stať sa na chvíľu lukostrelcami zo stredoveku. V turnaji si zmeriate sily v rôznych lukostreleckých disciplínach. Ideálny doplnok pre rôzne firemné akcie, spoločenské podujatia, atď.

Dĺžka turnaja, minimálny priestor, množstvo disciplín, atď. závisí od Vašich požiadaviek a od vzájomnej dohody.

Ukážka historických hrotov

Predstavíme Vám známe i menej známe stredoveké vojenské a lovecké hroty šípov. Ich účinky predvedieme pri streľbe na rôzne materiály ktoré reprezentujú vtedajšie brnenia (oceľový plech, krúžkové brnenie, kožu, drevo...) alebo surové mäso (nutné dohodnúť vopred) a porovnáme ich s dnešnými športovými hrotmi.

Pri týchto ukážkach budete mať možnosť vidieť streľbu zo skutočne silných stredovekých vojenských lukov (100lbs a viac). Súčasťou tejto ukážky je aj porovnanie rýchlosti streľby a účinku historického luku a historickej kuše.

Komentovaná ukážka, pri ktorej sami pochopíte, aká účinná a nebezpečná zbraň bol v stredoveku luk a kuša.

Dĺžka vystúpenia je cca 20 – 25min. Nutný priestor približne 10x30m a pevná zábrana v smere streľby alebo dostatočne dlhý priestor v smere streľby. Zvuková aparatúra súčasťou, príp. vítaná.

Vystúpenia