Castrum 2017 (3.6.2017)
Celkový víťaz turnaja: Dillinger Juraj
Primitívny luk: Dovrtel Ľuboš
Tradičný luk: Emanuel Radovan
Holý luk: Dillinger Juraj
Jazdecký luk: Kuna Patrik
Zobraziť kompletnú tabuľku výsledkov
Castrum 2016 (4.6.2016)
Celkový víťaz turnaja: Ondrej Turan
Primitívny luk: Johanka Suchardová Johanka
Tradičný luk: Peter Bernát
Holý luk: Ondrej Turan
Jazdecký luk: Patrik Kuna
Zobraziť kompletnú tabuľku výsledkov
Castrum 2015 (06.06.2015)
Celkový víťaz turnaja: Hluštík Lubomír
Primitívny luk: Lubos Dovrtel
Tradičný luk: Ján Vician
Holý luk: Hluštík Lubomír
Zobraziť kompletnú tabuľku výsledkov
Castrum 2014 (08.06.2014)
Celkový víťaz turnaja: Hluštík Lubomír
Primitívny luk: Johanka Suchardová
Tradičný luk: László Jónás
Holý luk: Hluštík Lubomír
Zobraziť kompletnú tabuľku výsledkov
Castrum 2013 (08.06.2013)
Celkový víťaz turnaja: Lubomír Hluštík (luba)
Primitívny luk: Peter Vidlička
Tradičný luk: László Jónás
Holý luk: Lubomír Hluštík (luba)
Zobraziť kompletnú tabuľku výsledkov
Castrum 2012 (09.06.2012)
Celkový víťaz turnaja: Novák Jan (Sysel)
Primitívny luk: Pajer Valter (Gawain)
Tradičný luk: Novák Jan (Sysel)
Holý luk: Federla Štefan
Zobraziť kompletnú tabuľku výsledkov
Castrum 2011 (28.05.2011)
Celkový víťaz turnaja: Novák Jan (Sysel)
Primitívny luk: Vaňo Michal (Parom)
Tradičný luk: Novák Jan (Sysel)
Holý luk: Vražel Gabriel (Červotoč)
Zobraziť kompletnú tabuľku výsledkov
Castrum 2010 (19.06.2010)
Celkový víťaz turnaja: Kutílek Leoš (Leon)
Primitívny luk: Pajer Valter (Gawain)
Tradičný luk: Blaho Pavol (pallo007)
Holý luk: Kutílek Leoš (Leon)
Zobraziť kompletnú tabuľku výsledkov
Castrum 2009 (03.10.2009)
Celkový víťaz turnaja: školník
Primitívny luk: Pajer Valter (Gawain)
Tradičný luk: Blaho Pavol (pallo007)
Holý luk: školník
Zobraziť kompletnú tabuľku výsledkov