Registračné podmienky:
Registrácia na stránke www.vinedi.sk je nevyhnutná pre používanie internetového obchodu. Po zaregistrovaní a následnom prihlásení získate možnosť pridávani tovaru do košíka, kde budete môcť potvrdiť objednávku, prípadne zmeniť počet kusov, či celú objednávku stornovať.

Osobné údaje vo formulári nebudú poskytnuté tretej strane. Sú potrebné pre správne doručenie tovaru na Vami zadanú adresu. Aby sme sa vyhli komplikáciám pri doručovaní zásielky, prosíme Vás o používanie diakritiky, malých a veľkých písmen, a o presné údaje.

Dodacia lehota je rôzna pri každej objednávke, pretože sa jedná o ručne vyrábané produkty. Preto závisí aj od počtu objednávok, ako aj od iných faktorov.

Spôsob platby:

 1. poštou na dobierku
 2. hotovosť (pri osobnom prevzatí objednávky)

Záručná doba:
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov (12 mesiacov v prípade bazárového tovaru) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.
Vinedi.sk ručí zákazníkovi za:

 1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
 2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
 4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak
Vinedi.sk nenesie zodpovednosť za:
 1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 3. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Stornovanie objednávky:
Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. V prípade, že ešte neboli začaté práce na Vašej objednávke, je možné jej stornovanie. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám samozrejme vrátime.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania, nedostupnosti materiálu alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky samozrejme vrátené, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Reklamácia tovaru:
V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia na dodávateľa tovaru. Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytne kupujúcemu asistenciu a príslušné informácie pri riešení reklamácie.

Nárok na uplatňovanie reklamácie zákazníkom zaniká:

 • ak k poškodeniu tovaru došlo pri preprave - ručí prepravca
 • neodbornou inštaláciou, nakladaním s tovarom
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii
 • ak tovar bol poškodený v dôsledku nesprávneho používania (teda v rozpore s dokumentáciou)
 • ak tovar bol poškodený živelnou pohromou
Všetky reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka

Prihlasovacie údaje:
Prihlasovacie meno: (min. 3 znaky)
Heslo: (min. 6 znakov)
Zopakujte heslo:
Email:

Osobné údaje:
Meno:
Priezvisko:
Štát:
Mesto:
PSČ: (zisti PSČ)
Ulica: (aj s číslom)
Telefónne číslo: (nepovinné)
Súhlasíte s reg. podmienkami?