Historická strelnica

Na strelnici si môže návštevník vyskúšať streľbu z dobových lukov alebo kuše na historické terčovnice.

Terčovnice je možné ozvláštniť rôznymi terčmi ako napr. jablko, papierové terče zvierat, športové terče. V ponuke máme niekoľko druhov lukov s rôznymi napínacími silami takže si môžu zastrieľať úplne všetky vekové kategórie.

Po dohode si návštevníci môžu spraviť medzi sebou aj malý turnaj na bodované terče.

Obsluha strelnice je v dobových kostýmoch.

Minimálny potrebný priestor cca 10x10m. V prípade potreby si zabezpečíme priestor v smere streľby (za terčovnicami) špeciálnou sieťou určenou na zachytávanie šípov.

Strelnice